Grandelius - sidomeny

Om grafikern

Börjar med måleri och teckning under studietiden i Malmö under tidigt 60-tal. Lärare i teckning på Teknis är Jules Schyl, knuten till teckningsundervisningen vid konsthögskolan i Köpenhamn.
Sommarutbildning i teckning för Olle Waller, Fria Målareskolan i Halmstad 1976.

Kontaktinfo

Tel 0381 – 126 35
Mob 070 – 688 31 91
lennart@grandelius.se
Lovisero, Fridkullavägen 13
575 34 Eksjö, Sweden.

Börjar med grafik i mitten av 70-talet. Har haft förmånen av att under flera år bli instruerad i litografi och färgblandning av grafikern Reinhold Ljunggren. Kostnaderna för att trycka upplagor bidrar dock till att jag tvingas byta teknik och övergår till högtryck. Med hjälp av Ljunggren, får jag kontakt med Svenolov Ehrén, som ger mig instruktioner i högtryckstekniken. Härefter har djuptryck tillkommit. Djuptryck och högtryck är de tekniker som jag idag arbetar med.

Har en grafisk verkstad för hög- och djuptryck och ateljé där jag bor.