Grandelius - sidomeny

Om arkitekten

Kontaktinfo

Tel 0381 – 126 35
Mob 070 – 688 31 91
lennart@grandelius.se
Lovisero, Fridkullavägen 13
575 34 Eksjö, Sweden.

Född i Luleå 1940. Börjar mitt arbetsliv, på fritiden, som ”smedhalva” vid 15 års ålder. Finmekaniker 1958. Maskinteknikerexamen 1962. Byggnadsingenjör-/arkitektexamen vid Teknis i Malmö 1964. Efter Teknis arbetar jag hos Tage Möllers arkitektkontor i Malmö och K-konsult i Växjö.
Byggnadsinspektör i Eksjö 1967-1999.
Påfyllnadstjänst som kommunantikvarie 1986-2002.
Arkitekt SAR/MSA 1999. Stadsarkitekt i Eksjö 1999-2002.

Tillsammans med min kollega Sten Janér startar vi utbildningscentret Byggnadsvård Qvarnarp 1995, där sitter jag i dess ledningsgrupp, parallellt med min ordinarie tjänst hos kommunen, till nedläggningen 2003.

Driver ett enmans arkitektkontor sedan årsskiftet 2002-2003

Villa Lovisero – min bostad och verksamhet.

Under de senaste 25 åren i kommunal tjänst har jag haft det operativa ansvaret för kommunens kulturhistoriska handlingsprogram. Under dessa åren har har jag verkat som antikvarisk rådgivare och projektledare vid en stor mängd restaureringar och ombyggnader åt länsstyrelsen, när det gällt vanliga byggnadsminne, och åt Fortifikationsverket, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, när det gällt statliga byggnadsminnen såsom Eksjö Garnison, officersmässen Trianon och Skillingarydslägren.