Grandelius - sidomeny

Exempel på genomförda uppdrag

Jag kommer framgent att verka som antikvarisk medverkare och rådgivare.

Upprättat vårdprogram för de statliga byggnadsminnena Eksjö Garnison, Mäss Trianon och Skillingarydslägren.

Kyrkboden, Ingatorps kyrkogård.


Kyrkboden har, sedan några år tillbaka genom dendrokronologi och C 14, daterats till tidigt 1200-tal, och är således Sveriges näst äldsta timmerbyggnad.
Restaurering, traditionellt underhåll och forskning pågår.


Medverkande är Hantverkslaboratoriet/Göteborgs Universitet i Mariestad, Lunds Universitet / Geologiska institutionen, Jönköpings läns Museum och Svenska Kyrkan / Linköpings stift.
Uppdrag; Projektansvarig.

Villa Sola. Nässjö kommun.
Byggnadsminne.
Alice Tegnérs sommarbostad.
Omfattning; Underhållsarbeten med bidrag till kulturhist. överkostnader.
Uppdrag; Antikvarisk medverkare.

Överstebostället Brevik. Eksjö kommun.
Riksintresse.
Omfattning: Underhållsarbeten med bidrag till kulturhist. överkostnader.
Uppdrag: Antikvarisk medverkare.

Har på Eksjö kommuns uppdrag, uppdaterat det kulturhistoriska handlingsprogrammet för stadens centrala kärna.På fortifikationsverkets uppdrag dokumenterat den historiska bebyggelsen på Ränneslätt, väster om Eksjös stadsbebyggelse.

Kv. Felsteget, Vetlanda.
Uppdrag; Projektering för ombyggnad.
Ombyggnad av Hovjuvelerare Svedboms industrifastighet.
Byggnaden är kulturskyddad i detaljplanen. Nu är den ombyggd till flerbostadshus, utan en enda exteriör förändring mot gatan.