Grandelius - sidomeny

Kulturhistoriska uppdrag

I samband med restaurering, underhåll eller ombyggnad av byggnadsminnen (statliga eller vanliga byggnadsminnen) erfordras, för det mesta, en antikvarisk medverkan, som gentemot Riksantikvarieämbete eller Länsstyrelse bedömer, att arbetet utförs efter givna direktiv och efter den historiska nivå, med material och hantverksutförande, som projektet kräver.

Jag har behörighet för antikvarisk medverkan vad det gäller statliga – och vanliga byggnadsminnen, samt skriver vårdprogram och historiska dokumentationer.

Pennteckning över Brahehus.
Rekonstruktion av 1600-tals jaktslottet

Rekonstruktioner.

Ibland förekommer det att fornminnen, ruiner eller byggnader behöver rekonstrueras, med syfte att försöka ge en så tydlig bild som möjligt, över hur det en gång kan ha sett ut.

Rekonstruktion över hur 1600-talets Eksjö kan ha sett ut.