Grandelius - sidomeny

Plantryck

Historik

Det första plantrycket (litografi ) uppfanns år 1790 och den äldst daterade bilden är från år 1810. Tekniken utvecklade sig snabbt och blev den metod som bidrog till obegränsad spridning av böcker, tidningar och bilder över hela jordklotet, först med hjälp av stentryckpressar och sedan offsetpressar. Dagens digitala tryckmetoder är inte jämförbara, men det snurrar fortfarande stora mängder offsetpressar, vars grundläggande teknik överensstämmer i stort med 1800-talets fukt- och färgvalsar. Under 1800-talet och framåt användes tryckmetoden för framställning av självständiga konstverk. Traditionellt används stenplattor (särskild sandsten från Tyskland)

Teknik

Principen var densamma på 1700-talet som i dagens offsetpressar nämligen att fett inte fastnar på en fuktig yta och motsatsen, att vatten inte fastnar på en fet yta.

Stenen slipas och rengörs från tidigare bilder. Bilden tecknas direkt på stenen med feta kritor eller litografiskt tusch. Stenen fuktas och därefter rullas färgvalsarna över bilden. Tryckfärgen fastnar endast där det finns en fet yta.

Metoden ger möjlighet till mycket hög noggrannhet och detaljrikedom. Fantastiska bilder har skapats genom denna tryckmetod. Metoden är dock tung och otymplig. Vissa stenar kan väga upp till 100 kilo.

Modernare metod

Bilden tecknas på en kornerad plastfilm. Kornigheten överensstämmer med den litografiska stenen.
Bilden överförs sedan till offsetplåt och bilden trycks i offsetmaskiner. Dessa bilder räknas in under kategorin originalgrafik, eftersom konstnären själv, med egen hand, skapat det som sedan ska bli bilden.

Silkscreen eller schablontryck

Till gruppen plantryck brukar ibland hänföras silkscreen eller som den också kallas schablontryck, ibland som en självständig grafisk teknik. Tekniken går ut på att en speciell väv spänns över en ram. På väven isolerar man de ytor, där färgen inte ska komma genom. Färgen sprids sedan över väven med en spackel eller raka, så att färgen kommer genom ner på det underliggande pappret. Tapeter trycktes förr med denna teknik.