Grandelius - sidomeny

Högtryck

Högtrycket är den äldsta metoden. Redan på 500-talet e kr. tryckte man bilder på koptiska textilier. Att trycka bilder på papper hänger samman med kunskapen att tillverka papper. Tryckmetoden användes i huvudsak för att publicera religiösa motiv. Det äldsta trycket är från 868 e kr. I Kina trycktes bilder redan under 800-talet. Till Europa kom metoden först i slutet av 1300-talet. De s.k. Japanska färgträsnitten tillkom under 1700 talet.

Teknik

Principen är enkel; man tar bort allt det material som inte ska avge färg vid tryckningen. Färgen läggs på de högre partierna. Principen är samma som en stämpel.

Alla träslag och olika typer av träplattor kan användas. Det är upp till konstnären vad denne vill och har för avsikter med den slutliga bilden.

Traditionellt har man förr använt päronträ, både som långträ eller som ändträ (trägravyr).

Egentligen går alla träslag att använda. Ett behändigt och lättarbetat material är MDF-boarden.

Vid färgträsnitt erfordras en stock för varje färg.

Linoleumsnitt är en metod som ingår i huvudgruppen högtryck, men trästocken är utbytt mot en linoliumplatta. Fördelen med linoleum är att man kan skära stora ytor med fina linjer i alla riktningar.

Det förekommer att stocken byggs upp, i stället för att skäres fram. Man skulle kunna kalla tekniken för en målerisk grafik. Tekniken kallas då rätt och slätt för högtryck i stället för träsnitt.