Grandelius - sidomeny

Grafikateljén

Företrädesvis arbetar jag med träsnitt och koppargrafik, såsom etsning och torrnål. Tidigare arbetade jag med litografi, men lämnade den metoden, eftersom jag upplevde den alltför mekanisk och stressande under tryckningen i moderna snabbgående tryckpressar.

  

Min bildvärld

Jag är ett resultat av Grödingegruppens (Vide Jansson, Sixten Haage, Rune Pettersson, Nalle Werner m.fl ) ”framfart” under 60- och 70-talen. Jag blev starkt påverkad av deras teknik och experimentlusta. De arbetade i högtryck och använde olika material i stockarna och de experimenterade med tryckfärger. Mitt byte från plantryck till högtryck blev den tändande gnistan, och min experimentlusta kunde slå ut för fullt. Begränsningarna sitter bara i mitt eget huvud, inte i tekniken.

 

Jag har och har alltid haft en ohämmad och vidsynt inställning till allt skapande av dans, musik, teater och bild. Något traditionellt, konventionellt eller ”follow me” existerar inte. Inom min bildvärld med högtrycksgrafiken, innebär detta att jag använder mig av många olika material i mina tryckstockar, efter principen att ingen frågar den målande konstnären, om denne kastar, spacklar eller penslar på färgen på duken.

Utställningar

Ett 40-tal utställningar i Jönköpings och Kronobergs län.

 • Eksjö museum 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1986, 2005 (separatutst.), 2010.
 • Länsmuseet, Länssalongen 1975, 1976.
 • Jönköpings landsting 1977, 1978, 1982, 1984.
 • Träsnittsupplaga till ABF 1981.
 • Träsnittsupplaga till Eksjö kommun 1981.
 • Tre träsnittsupplagor till Konstfrämjandet 1985 – 1987.
 • Svenska Konstnärsförbundet i Urbino, Italien 2006. Jury.
 • Vadstena slott 2006. Jury.
 • Nora 2007.
 • Ärököping, Danmark, 1996, 2008.
 • Träsnittsupplaga till Swedec minröjningscentrum 2005.
 • Tre träsnittsupplagor till Göta Ingenjörsregemente ING 2 2007.
 • Träsnittsupplaga till Höglandets polisdistrikt 2007.
 • Romelegården, Skåne, 2010. Jury.
 • Göteborgs Stadsbibliotek 2010. Jury.
 • Aalborg grafikutställning sommaren 2011.
 • Konstgalleri i Aalborg 2011
 • Svenska Konstnärsförbundets utställning Kitzbühel 2012