Grandelius - sidomeny

Kulturhistorisk färgsättning

Den kulturhistoriska färgsättningen förutsätter att man har gjort en grundlig undersökning av byggnadens färgskikt och historia. Det är annars lätt att falla i ett tänkande, som gör att färgsättningen resulterar i en kulör som byggnaden aldrig har haft.

Genom den grundliga färgskiktsanalysen, den s.k. färgstegen, med komplettering av byggnadshistoriken och arkitekturhistorien, har man oftast tillgång till ett spektrum av kulörer, alla lika användbara och sanningsenliga. Det gäller att sätta ned ”rätt fot”.

Till stöd för beslutet ligger, vad man har för syfte med restaureringen.

Är syftet att återföra byggnaden till en tidsperiod, den tidigare haft, eller till en tidsperiod, som byggnaden för närvarande har?
Detta är frågeställningar som alla antikvarier ständigt brottas med.
För att fatta rätt beslut krävs insikt och kunskap.

Vaktbyggnaden, Skillingaryds skjutfält. Efter en djupgående färganalys utförd av länsmuseet, konstaterades fem olika färgskikt under de över 100 åren. Färgvalet blev ursprungsfärgsättningen.

I samband med underhållsmålning av kulturhistoriska byggnader är det viktigt att använda traditionella metoder och material.