Grandelius - sidomeny

Arkitektonisk färgsättning

Den arkitektoniska färgsättningen bygger på nuet. Ibland är det nämligen omöjligt att följa det kulturhistoriska spåret. Man gör helt enkelt en elegant färgsättning, anpassad till förhållandena på platsen såsom angränsande bebyggelse, förgrund och bakgrundsförhållanden o.s.v.

Det man vet om byggnadens tidigare färgsättning läggs i arkiv med motivering av kulörvalet.

Byggnadens fasader har från begynnelsen en färgsättning som bestod av tjärinblandad rödfärg. Denna färgsättning var vid tillfället, omöjlig vid Eksjö torg. Analysen lades i arkivet, och jag gjorde en arkitektonisk färgsättning.