Grandelius - sidomeny

Färgsättning

Jag utför ut- och invändig färgsättning av kulturhistoriska miljöer, byggnader och bebyggelseområden.

Jag har haft förmånen att få sätta färg på en hel stad. Sedan 1980-talet har jag, mer eller mindre, färgsatt det mesta inom Eksjö centrum, med den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen.

Det finns två principer för färgsättning i befintlig miljö. Antingen gör man en kulturhistorisk färgsättning eller arkitektonisk.