Grandelius - sidomeny

Dendrokronologi

Dendrokronologi betyder tidsbestämning av trä med hjälp av årsringarna.

Principen som sådan är enkel. Man tar helt enkelt ut ett prov ur en timmerstock, och med hjälp av årsringarna (tillväxten) kan man bestämma tillkomstår, fällningsår och plats vid växttillfället.

Valet av provplats och analys erfordras två kompetenser. Dendrokronologi är forskning och är ett komplement till annan forskning, och ska därför bedrivas efter traditionella riktlinjer. Dendrokronologi är således inget självändamål.

Man bör före provtagning ställa frågor. Dessa frågor kan vara ett resultat av annan forskning, där dendrokronologin kan fylla ut tomrummet. Beroende på, vilka svar man söker efter, ger valet av provplats. Det fordras kompetens och mångårig erfarenhet för att borra på rätt ställe och för att analysera proven.

För svenskt vidkommande finns Lunds Universitet, laboratoriet för Vedanatomi och Dendrokronologi, till förfogande.

Jag utför provtagning och har under många år samarbetat med laboratoriet vid Lunds Universitet.