Grandelius - sidomeny

Arkitektkontoret

Vad är arkitektur?

Redan romarna ställde upp regler för vad som skulle anses vara god form eller god arkitektur.

Den romerske byggmästaren Vitruvius, som vid tiden för Kristi födelse, beskrev arkitekturens uppgifter som att tillgodose Firmitas (hållfasthet), Commoditas (funktion) och Venustas (skönhet). De tre orden sammanfattar begreppet kvalitet – men bara om de finns med samtidigt och i en god förening.

På 1700-talet uttryckte den svenska regeringsmakten denna treenighet så här; Varaktighet, Bekvämlighet och ett Anständigt utseende.